LOCATION
YEAR
ARTIST
ALL

Tokyo

Kim Hong Joo

2019/3/2–4/27

Tokyo

Tatsuo Takayama

2019/1/19–2/23

Tokyo

Koji Enokura

2018/11/17–12/29

Tokyo

Takeshi Hayashi
Rough Stones

2018/9/29–11/10

Tokyo

Oscar Oiwa
A Light-filled Ginza

2018/7/21–9/22

Beijing

SHIMURAbros

2018/5/15–6/30

Tokyo

Toshi Ichiyanagi, Takahiro Kondo
Erasure

2018/5/12–6/23

Tokyo

Korea: Five Artists, Five Hinsek ‘White’

2018/3/10–4/28

Tokyo

Koh Myung Keun
A blending space

2017/11/2–12/30