WORKS

Title
In imitation of Wuzhen
Year
2016
Size
25.5 x 33.5 cm
Material
Ink on paper
お問合わせ
Title
Cerulean Dragon cliff
Year
2016
Size
25.5x33.5cm
Material
Ink on paper
Title
The soughing of pines
Year
2017
Size
25.5 x 16.5 cm
Material
Ink on paper
お問合わせ
Title
Wintry Grove
Year
2017
Size
25.5 x 16.5 cm
Material
Ink on paper
お問合わせ

EXHIBITIONS

Tokyo

Kenji Sugiyama, Mitsukuni Takimoto, Saya Irie, SHIMURAbros, Szelit Cheung, Ni Youyu, Wu Qiang, Yao Peng, Yun Yongye, Gregory Halili, Shahpour Pouyan  SUSHI - A World in a Grain of Sand

2021/7/24–9/4