WORKS

Title
Discussion
Year
2023
Material
Oil on canvas
Size
130 x 97 cm
Title
Discussion 2023-66
Year
2023
Material
Oil on canvas
Size
162 x 130 cm
お問合わせ
Title
Discussion 2020-02
Year
2020
Material
Oil on canvas
Size
162 x 60 cm
お問合わせ
Title
Discussion 2017-19
Year
2017
Material
Oil on canvas
Size
60 x 162 cm
お問合わせ
Title
Discussion 2022-197
Year
2022
Material
Mixed media on canvas
Size
163 x 130 cm
お問合わせ
Title
Discussion 2022-164
Year
2022
Material
Mixed media on canvas
Size
116 x 91 cm
お問合わせ
Title
Discussion 2023-51
Year
2023
Material
Mixed media on canvas
Size
162 x 130 cm
お問合わせ
Title
Discussion 2023-46
Year
2023
Material
Mixed media on canvas
Size
162 x 130 cm
お問合わせ
Title
Discussion 2023-58
Year
2023
Material
Mixed media on canvas
Size
116 x 91 cm
お問合わせ
Title
Discussion 2023
Year
2023
Material
Mixed media on canvas
Size
34.8 x 27.3 cm (10set)
お問合わせ

EXHIBITIONS

Tokyo

Kim Keun-Tai

2023/8/26–9/30

NEWS

Art Basel Hong Kong

Dates: March 26 (tue) – 30 (sat), 2024
Location: Convention & Exhibition Centre, Hong Kong
Booth: 3E01
Artist: Yoshishige Saito, Yuki Katsura, Yasuhiro Ishimoto, Yoshio Sekine, Kazuo Shiraga, Ushio Shinohara, Lee Ufan, Kishio Suga, Katsuhiko Narita, Park Seo-Bo, Lee Kang-So, Kim Keun-Tai, Lee JinWoo