Beijing

We will meet again: TOKYO GALLERY + BTAP 70th Anniversary Special Exhibition

2020/5/18–8/8

Participating Artists: Ai An, Cai Guoqiang, Ding Yi, Fang Lijun, Feng Zhengjie, Gao Xiaowu, Hang Chunhui, He Yunchang, Huang Rui, Jin Sha, Li Ning, Li Yi, Lin Yusi, Liu Qinghe, Liu Xiaodong, Ma Shuqing, Qiu Shihua, Song Dong, Sui Jianguo, Tang Hui, Tian Wei, Wang Shuye, Wang Yuping, Wei Jiujie, Wu Qiang, Xu Bing, Yang Xun, Yang Yingsheng, Ye Jianqing, Yuan Shun, Yue Minjun, Zeng Jianyong, Zhang Quan, Zhang Tianjun, Zhang Tianmu, Zhang Xiaotao, Zhu Jianzhong, Zhu Jinshi, Zhu Lan.