白

Tokyo

Tokyo Gallery Group Exhibition

1987/4/20–5/30

Artists: Hisayuki Mogami, Yayoi Kusama, Fujiko Shiraga, Shuzo Shimamoto, Kumiko Imanaka, Masunobu Yoshimura, Ushio Shinohara, Kikuji Yamashita, Taizo Yoshinaka, Yoshio Murakami, Shu Takahashi, Kazuo Shiraga, Sadamasa Motonaga, Nobuo Sekine, Ryokichi Mukai, Shu Eguchi and Shin Kuno