Beijing

It is I — Photographic Self-portraits by 21 Chinese artists

2004/10/9–10/31

Artists: Bo Xiaobo, Duan Jianyu, Gu Zheng, Hai Bo, Han Lei, Hong Lei, Jiao Jian, Jing Kewen, Li Ji, Lu Yuanmin, Luo Yongjin, Mo Yi, Qin Siyuan, Wang Tong, Wang Xingwei, Wang Yaodong, Xin Haizhou, Yu Youhan, Zhang Enli, Zhang Lun and Zhuang Hui
Curator: Monica Dematte