Beijing

Life Time

2003/2/2–3/21

Artists: Bai Yiluo, Hong Hao, Jiang Zhi, Liu Ye and Yang Fudong
Curator: Zhang Li