Tokyo

Human Documents ’84/’85-10

1985/6/3–6/15

Artists: Tadashi Sugimata, Manami Tada, Tomonori Toyofuku, Josaku Maeda and Yoon Hyongkeun