Tokyo

Nobuya Abe Nobuya Abe 1948 → 1961

1981/5/9–5/15

Critique: Chronology of Nobuya Abe (edited by Masaji Kashio) and Ichiro Hariu "The Life and Work of Nobuya Abe"
[Co-organized by Yoseido Gallery]